admin

Iftaar project

1,00
Persoonlijke info

IBAN info
Dit is een veilige, SSL-versleutelde betaling.
Door je IBAN op te geven en deze betaling te bevestigen, machtig je Stichting Dadelpalm en Stripe, onze betalingsdienstaanbieder, om instructies naar je bank te sturen om je rekening te debiteren en je bank om je rekening te debiteren in overeenstemming met die instructies.Je hebt recht op restitutie van je bank volgens de voorwaarden van je overeenkomst met je bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop je rekening is gedebiteerd.

Totaalbedrag: €1,00

Donors

mM

mounir Moussaoui

€3,50 27 July 2022